What's new

Costridium perfrigens

có ai làm về con này chưa mình đang cần tài liệu costridium perfrigens . bọn mình đang làm về nó để cũng với e coli để tạo ra vacxin phòng bệnh tiêu chẩy cho lơn
bác nào đã làm rồi xin chia sẻ cho m ít kinh nghiêm
 
Starter Similar threads Forum Replies Date
T Vi sinh 0

Similar threads

Facebook

Top