What's new

Marker của Keratinocyte

klinsi18

New member
Anh chị và các bạn cho mình hỏi, sau khi biệt hóa tế bào thành tế bào sừng ( ví dụ nguồn gốc là từ tế bào trung mô trong máu cuống rốn chẳng hạn ) thì những marker nào có thể kiểm chứng tế bào sừng này? Ở các Labor của VN thì có thể làm theo những phương pháp nào? Đa tạ ạ. (y)(y)
 

Facebook

Top