What's new

Immunoprecipitation

Vừa thấy anh bạn này bên Protocol Online giờ đã về đây rồi à? thế có hỏi được gì bên đó không? :oops:

Thì bạn cứ mô tả vấn đề của bạn lên thể nào cũng có bạn có thể giúp đấy!
 

Facebook

Top