What's new

Xin công thức tính CFU/0.1g ạ

nhannhan94

Member
Mọi người ơi cho em xin công thức tính CFU/0.1g với ạ. Thông thường là tính CFU/g. Có thể quy đổi từ CFU/g sang CFU/0.1g không ạ
 

cfareast

Member
Mọi người ơi cho em xin công thức tính CFU/0.1g với ạ. Thông thường là tính CFU/g. Có thể quy đổi từ CFU/g sang CFU/0.1g không ạ

Không nên có câu hỏi kiểu như thế này. Chỉ nên hỏi làm sao tính được CFU.
 

Facebook

Top