What's new

Hỏi đáp

Thanh Hòa

Member
Hiện tại e đang muốn pha dd tris-phosphate buffer 0.05M và pH 7.0.
Mục đích sử dụng trong chỉ thị phân tử ief nhuộm.
Do mới làm quen nên bỡ ngỡ. Mọi người hướng dẫn em ạ. E cảm ơn
 

Facebook

Top