What's new

Các anh chị giúp em tìm hiểu về:" Hiện tượng kháng thuốc"

Cnsh1988

New member
Dựa trên vai trò của nhân tố tiến hoá hãy giải thick hiện tượng kháng thuốc trừ sâu của một số sâu.Cho ràng tính kháng thuốc do tác động bổ xung của 3 Alen lặn a,b,d ở trạng thái đồng hợp.giá trị thick nghi của của thẻ đột biến phụ thuọc vào những yếu tố nào?:cry::evil:
 

huenghia_92

New member
sach 12 moi' cung~ co noi ve phan nay`, no thuoc ve di truyen te bao chat', ban doc. ki~ se~ thay hien tuong "khang thuoc'":cuchuoi:
 

Cnsh1988

New member
sách sinh lớp 12 o có.mình nhớ la ở cuối sách lớp 11 ma.o bít SGK mí ntn:twisted:.nhưng mình muốn biết rõ hơn.có ai giúp mình với
 

Facebook

Top