What's new

đưa ti thể, lạp thể ra sống độc lập?

mọi người ai cũng biết ty thể và lạp thể có khả năng phân đôi độc lập trong tế bào (chúng có ADN và riboxom riêng). Và vấn đề em đặt ra là tại sao ta không tách ty thể và lục lạp ra ngoài tế bào để tận dụng chức năng của nó cho sản xuất nhỉ?
và nếu như có một số khó khăn, thì thử nghĩ cách khắc phục! Mong rằng nhận được ý kiến của mọi người :)
 
Nó có khả năng nhân lên độc lập thật, nhưng nó vẫn chỉ là một 1 thành phần trong cả dây chuyền sản xuất. Nếu tách ra, sau đó lại phải tạo cho nó một môi trường để động tốt như trong một tế bào, vậy chẳng phải để nó trong tế bào thật ko tốt hơn sao.
 
mọi người ai cũng biết ty thể và lạp thể có khả năng phân đôi độc lập trong tế bào (chúng có ADN và riboxom riêng). Và vấn đề em đặt ra là tại sao ta không tách ty thể và lục lạp ra ngoài tế bào để tận dụng chức năng của nó cho sản xuất nhỉ?
và nếu như có một số khó khăn, thì thử nghĩ cách khắc phục! Mong rằng nhận được ý kiến của mọi người :)
- Ti thể và lục lạp tuy có khả năng nhân đôi độc lập nhưng nó cũng chỉ là 1 bào quan, không phải là 1 cá thể sống độc lập. Chúng phân chia nhưng cũng theo sự điều khiển của tế bào chứ không phải thích lúc nào phân chia lúc ấy, số lượng cũng bị hạn chế bởi tính chất của tế bào. Vì vậy, đưa ra ngoài tế bào sẽ khó mà tồn tại được.
- Những vi sinh vật có chức năng tương tự như ti thể, lục lạp thì cũng đầy rẫy trong giới sinh vật mà trước kia là tiền thân của ti thể lục lạp bây h. Mình nghĩ chẳng việc gì phải đi ngược lại chiều hướng tiến hóa cả.
- Ti thể và lục lạp cũng có thể ứng dụng nhưng có lẽ không phải trong sản xuất mà trong nghiên cứu thôi. :)
 
mọi người ai cũng biết ty thể và lạp thể có khả năng phân đôi độc lập trong tế bào (chúng có ADN và riboxom riêng). Và vấn đề em đặt ra là tại sao ta không tách ty thể và lục lạp ra ngoài tế bào để tận dụng chức năng của nó cho sản xuất nhỉ?
và nếu như có một số khó khăn, thì thử nghĩ cách khắc phục! Mong rằng nhận được ý kiến của mọi người :)

Ty thể và lạp thể được cho là kết quả từ sự nội cộng sinh của các dạng sống tiền nhân (prokaryotae) vào tế bào nhân thật (eukaryotae).

Ty thể và lạp thể đều có ADN và ribosome riêng. Nhưng trong quá trình tiến hoá, một số lượng lớn các gene từ bộ gene ty thể và lạp thể đã di chuyển vào trong nhân. Các protein từ các gene này được tổng hợp trong tế bào chất của tế bào "mẹ", rồi mới được dẫn vào ty thể và lạp thể. Nếu đưa ty thể và lạp thể ra khỏi tế bào "mẹ" thì chúng sẽ thiếu rất nhiều protein quan trọng, do đó không thể sống độc lập.

Cho tôi hỏi là bạn có ý định dùng ty thể và lạp thể để sản xuất gì thế? :mrgreen:
 

viplaobao

Member
Nó có khả năng nhân lên độc lập thật, nhưng nó vẫn chỉ là một 1 thành phần trong cả dây chuyền sản xuất. Nếu tách ra, sau đó lại phải tạo cho nó một môi trường để động tốt như trong một tế bào, vậy chẳng phải để nó trong tế bào thật ko tốt hơn sao.

______________________
DJ Xem Phim Phim Tam Ly
 

Facebook

Top