What's new

phương pháp gây siêu bào noãn ở chuột

kiaconbuomvang

New member
Ở chuột, hiệu quả kích thích gây siêu rụng trứng phụ thuộc vào chu kỳ sáng tối?
Anh chị giúp em nêu lên nhận định về câu hỏi này và tài liệu tham khảo về vấn đề này với ạ.
Em cảm ơn.
 

Facebook

Top