What's new

gây tạo giống cây rừng

NâuLy

New member
Mọi người cho e hỏi cps ai biết vì sao để lai xa thành công người ta thường chọn cây mẹ là cây địa phương tuổi non trong khi lại chọn cây bố là cây ngoại lai có đặc điểm tốt mong muốn k ạ
Ai biết giúp e với ạ !!!!
 

Facebook

Top