What's new

Hỏi về nuôi cấy tế bào gan chuột

rrtyui

New member
Thầy mình cho câu hỏi như sau:
Một SV muốn nuôi cấy tế bào gan chuột. Tuy nhiên tế bào gan có liên kết giữa các tế bào yếu nên dễ bị tách thành tế bào đơn. Hỏi SV nên sử dụng phương pháp nuôi cấy nào?
Thầy mình gợi ý là phương pháp hepatic stem cell. Rất mong bạn nào biết về phương pháp này có thể nói rõ cho mình biết. Cảm ơn nhiều :)
 

Facebook

Top