What's new

Di truyền

Tại vì "có thể" tế bào sinh dục sơ khai đã trải qa 7 lần nguyên phân rồi đi giảm phân thì tạo ra 512 tinh trùng
 

Similar threads

Facebook

Top