What's new

Liên quan đến hô hấp tế bào.

Trong điều kiện tế bào không có oxi thì chất hữu cơ axit piruvic tiếp tục được phân giải theo con đường nào và sản phẩm của con đường đó là gì ?
 
Trong điều kiện kỵ khí thì pyruvate sẽ đi vào pha tái sinh NAD+ .
Tuỳ vào loại sinh vật và các tế bào khác nhau mà sẽ quyết định diễn biến pha này .
2 Con đường phổ biến được đề cập là lên men lactate và lên men rượu .
Sau khi thực hiện đường phân , Pyruvate sẽ đứng trước "ngã ba" :
- Nếu là lên men rượu : Pyruvate bị biến đổi thành aldehyde trực tiếp nhận e từ NADH(từ đường phân) -> 2 Ethanol và 2 NAD+ + 2CO2(giải phóng ở biến đổi pyruvat thành aldehyde)
- Nếu là lên men lactate : Pyruvate trực tiếp bị khử bởi NADH -> 2 Lacte + 2 NAD+
ngoài ra còn có các con đường khác như lên men format , methal ,...
 

Facebook

Top