What's new

Enzyme nấm men

bspro

New member
Enzyme nấm không có khả năng phân hủy chất nào
A. Chittin
B. Lignin
C. Polyvinyl cholorua
D. Cellulose
E. Mannan.
Xin m.ng cho ý kiến vs. Mà dẫn giúp mình tài liệu đi kèm với m.ng nhé.
 

Similar threads

Facebook

Top