Thuật ngữ sinh học

TRẦN DUY ANH1

Junior Member
Mình nghĩ hoài mà không biết câu này không biết viết gi:hum:
The background signal inherent to the plates when
cells were not present was subtracted from the absorbance
obtained from each sample.
Ai giup vs....:cuta:
 
Độ hấp thu của mẫu trong mỗi giếng = Độ hấp thu của giếng - độ hấp thu của giếng không có tế bào (chứng âm)
 

Facebook

Thống kê diễn đàn

Threads
11,714
Messages
71,608
Members
55,898
Latest member
lythuytinhoceannet
Back
Top