Bài tập di truyền học

115truonghuyen

Junior Member
Ở một loài thực vật lưỡng bội, alen A quy định hoa tím trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng. Cho các cây hoa tím (P) lai với cây hoa tím có kiểu gen dị hợp, F1 thu được kiểu hình phân li theo tỉ lệ 11 cây hoa tím: 1 cây hoa trắng. Viết sơ đồ lai và xác định quy luật di truyền chi phối tính trạng trên.
 
Ở cà chua, gen A quy định quả đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định quả vàng. Cho các cây cà chua quả đỏ tam bội, tứ bội giao phấn ngẫu nhiên ới nhau. Biết quá trình giảm phân diễn ra bình thường, các giao tử tạo thành đều có khả năng thụ tinh. Có bao nhiêu phép lai cho đời con có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 11 cây quả đỏ: 1 cây quả vàng?
 
Bài này là hiện tượng đa bội mới cho tỷ lệ kiểu hình F1 là 11:1 nhé. Còn lưỡng bội thì bó tay :D.
 
Còn về bài cà chua thì tam bội không giảm phân cho giao tử được nhé. nên chỉ có có một phép lai cho kiểu hình phân li 11:1 thôi.
AAaa X Aaaa.
:D
 

Facebook

Thống kê diễn đàn

Threads
12,995
Messages
72,869
Members
45,065
Latest member
Go88aa
Back
Top