Bài tập di truyền

trung6294

Junior Member
1) Trên cặp nhiễm sắc thể giới tính có hai locut gen đều nằm trên vùng tương đồng của X và Y. mỗi gen có 2 alen. Nếu ko xảy ra đột biến thì khi các ruồi đực có kiểu gen khác nhau về các gen đang xét giảm phân có thể tạo tối đa bao nhiều loại tinh trùng ?
A.512
B.384
C.256
D.192
2) Trên cặp nhiễm sắc thể giới tính xét hai gen, mỗi gen có 2 alen. Gen thứ nhất nằm ở vùng tương đồng X và Y, gen thứ hai nằm trên vùng ko tương đồng của X. Nếu ko xảy ra đột biến thì khi các ruồi đực có kiểu gen khác nhau về các gen đang xét giảm phân có thể tạo ra tối đa bao nhiêu tinh trùng ?
A.512
B.384
C.256
D.192
Các bạn giúp giùm mình 2 câu này với, cảm ơn nhiều !!! :mrgreen:
 

Facebook

Thống kê diễn đàn

Threads
12,995
Messages
72,869
Members
45,065
Latest member
Go88aa
Back
Top