What's new

Bài tập di truyền 2

tuheo1999

Member
2/ khi giao phối gà mào hạt đào x gà mà hình lá được 1 gà mào hạt đào: 1 gà mào hình lá: 1 gà mào hoa hồng: 1 gà mào hạt đậu
a/ Xác định quy luật di truyền
b/ Cho gà mào hạt hoa hồng Thuần chủng x gà mào hạt đậu Thuần chủng
xác định tỉ lệ kiểu hình F2
Em chỉ mới đoán câu a là tương tác gen nhưng không biết làm sao
Các anh chị hướng dẫn giúp em bài này, nếu có thể hướng dẫn giúp em phải trình bày thế nào.
 

Facebook

Top