Bài tập di truyền 1

tuheo1999

Junior Member
1/ ở lúa, A: thân cao; a:thân thấp; B:chín sớm; b:chín muộn
a/ P:thân cao, chín sớm x thân thấp chín muộn
F1: 1 thân cao chín sớm: 1 thân thấp chín muộn
Xác định kiểu gen của P
b/ giao phấn 2 cây thân cao chín sớm với nhau
F1:1 thân cao chín muộn: 2 thân cao chín sớm: 1 thân thấp chín sớm
Xác định kiểu gen đời P
Các anh chị xem phần bài làm của em có đúng không và trình bày như vậy là ổn chưa ạ
Bài làm
a/xét riêng cập tính trạng độ cao thân
ta có: P: cao (A-) x thấp (aa)
F1:1/2 cao: 1/2 thấp
=> P: Aa x aa
xét riêng cặp tính trạng thời gian chín
ta có: P: sớm(B-) x muộn (bb)
F1:1 sớm : 1 muộn
=>P:Bb x bb
Xét chung 2 cặp tính trạng
ta có F1: 1 cao, sớm: 1 thấp: muộn
=> 2 tổ hợp
mà bố thân cao chín sớm dị hợp 2 cặp gen cho 4 loại giao tử
=> Liên kết gen
=>P: (AB)/(ab) x (ab)/(ab)
b/ Xét cặp tính trạng độ cao thân:
ta có: P: cao (A-)x cao (A-)
F1: 3 cao : 1 thấp
=> P: Aa x Aa
Xét riêng cặp tính trậng thời gian chín
ta có P: sớm (B-) x sớm (B-)
F1: 3 sớm: 1 muộn
=> P: Bb x Bb
Xét chung 2 cặp tính trạng
ta có: F1: 1 cao muộn: 2 cao sớm: 1 thấp sớm
=> P: (AB)/(ab) x (Ab)/(aB)
 

Facebook

Thống kê diễn đàn

Threads
12,345
Messages
72,249
Members
56,145
Latest member
fun88guideeuro
Back
Top