Toán lớp 7: Tìm phân số tương đương với 0,(9) "không phẩy chu kỳ 9"

LoneEagle

Junior Member
Vì mọi số hữu tỉ đều có thể được biểu diễn dưới dạng phân số. Ví dụ:
0,(3) = 1/3
0,5 = 1/2
0,(6) = 2/3
0,75 = 3/4

Vậy 0,(9), một số hữu tỉ và là một số thập phân vô hạn tuần hoàn, khi biểu diễn dưới dạng phân số thì bằng bao nhiêu?
 

Facebook

Thống kê diễn đàn

Threads
11,658
Messages
71,552
Members
55,871
Latest member
bordbetvip
Back
Top