What's new

ELISA -A nghệ Vital trong thí nghiệm hiện đại

venus666

New member
ELISA, được tạo ra trong những năm 60 năm 70 trong thế kỷ trước , đã có một danh tiếng tốt từ các nhà nghiên cứu rộng cho chất phản ứng ổn định , dễ vận hành , chẩn đoán khách quan. ELISA xét nghiệm sinh học là một , hợp lý , phương pháp chính xác kiểm tra cụ thể . Như vậy khu vực ứng dụng của phương pháp ELISA được mở rộng nhanh chóng .
Xét nghiệm miễn dịch dựa trên ái lực ràng buộc đặc biệt được sản xuất bởi các kháng thể và kháng nguyên , do đó bất kỳ thuốc thử chất lượng cao sẽ không được sản xuất mà không có nguyên liệu tốt như kháng thể và enzyme . Trong quá khứ , các kháng nguyên đã được áp dụng để xét nghiệm miễn dịch thường là kháng nguyên tinh khiết khác nhau , và các kháng thể của thử nghiệm là kháng thể đơn dòng được sản xuất bằng cách tịnh hóa động vật miễn dịch kháng nguyên cũng như kháng thể đa dòng sản phẩm của kỹ thuật hybridoma .
 

Similar threads

Facebook

Top