What's new

Thắc mắc về sinh lý học tế bào

Các bạn giúp mình một số thắc mắc sau đây :
1.Tại sao lưới nội bào lại có nhiều ở tế bào bài tiết ?
2.Trong 1 TB có bao nhiêu lưới nội bào hay chỉ có 1?
3.Mình cần một hình ảnh hay 1 clip cụ thể hoặc tài liệu nói rõ về : " Qúa trình bài tiết nội bào tương của bộ Gongi"
4.Vai trò của protein do lưới nội bào tổng hợp đối với chất bài tiết là gì ?
5.Cần 1 hình ảnh minh họa cho quá trình đường phân yếm khí
6.Protein mang khác protein kênh như thế nào ?
 
Đây chỉ là ý kiến riêng mình có gì không đúng mong mọi người chỉ bảo
1.các chất tiết thường là pro,enzim,.. Các chất này hầu hết tổng hợp ở lưới nội chất
2.có nhiều lưới nội chất ( trơn ,hạt,màng các bào quan)
 

Facebook

Top