What's new

Đơn vị: Thể tích và nồng độ

Cho em hỏi các anh chị đơn vị nồng độ (VD: nồng độ dịch hèm trong sx bia): "% Plato". Nó là đơn vị gì? và được quy đổi ra các đ/v khác ntn. Câu hỏi tương tự đối với đơn vị thể tích :"hl"???
 

Facebook

Top