What's new

nuôi cấy Bacillus.sp

nhotran

New member
có anh chị nào biết DAP trong môi trường bán rắn sinh tổng hợp protease của Bacillus.sp không chỉ giúp em với ạ. e đang cần gấp, mong phản hồi sớm từ các anh chị.
 

Facebook

Top