What's new

Thắc mắc - kết quả biến nạp

MyLe_17

Member
Khi em biến nạp vector pTz57RT mang gene kháng ampicilin với tế bào khả biến E.coli rồi cấy trên đĩa thạch LB có ampicilin và đĩa chỉ có LB (đối chứng) thì khi đếm khuẩn lạc, cả 2 đĩa đều lên với số lượng không đếm được.
Vậy cho em hỏi là tại sao đĩa ampicilin lại lên nhiều như vậy được ạ?
Bài thực hành này chỉ có ca của em bị lên nhiều, các ca khác đĩa amp lên ít hoặc không lên. Em chỉ nghĩ ra là đĩa của em không có amp(ghi nhầm nhãn?) chứ không nghĩ được giả thiết nào khác.
 

voh5

Member
Khi em biến nạp vector pTz57RT mang gene kháng ampicilin với tế bào khả biến E.coli rồi cấy trên đĩa thạch LB có ampicilin và đĩa chỉ có LB (đối chứng) thì khi đếm khuẩn lạc, cả 2 đĩa đều lên với số lượng không đếm được.
Vậy cho em hỏi là tại sao đĩa ampicilin lại lên nhiều như vậy được ạ?
Bài thực hành này chỉ có ca của em bị lên nhiều, các ca khác đĩa amp lên ít hoặc không lên. Em chỉ nghĩ ra là đĩa của em không có amp(ghi nhầm nhãn?) chứ không nghĩ được giả thiết nào khác.

Mình hiểu nếu bạn đã biến nạp được pTz5RT vào E.coli rồi thì trên môi trường có hay không có amp đều dòng E.+pTz5RT này đều sống. Việc bạn cấy vào đĩa chỉ có LB ở đây theo mình hiểu là vô nghĩa, trừ khi cấy thử E.coli không biến nạp lên LB+amp thì mới coi là đối chứng, không biết lâu rồi không làm thí nghiệm nói thế có đúng không.

Trường hợp lên nhiều quá, nếu mọi thao tác của bạn chuẩn thì các giả thiết sẽ có là:
+ Biến nạp quá tốt ^^ gần 100% tế bào khả bến của bạn đã trở thành thể biến nạp >> sống.
+ Trải đĩa với lượng lớn quá, nếu còn được làm lại thì thử trải ra 2-3 đĩa khác với độ pha loãng 1/100, 1/10 lượng ban đầu thử.

Ngoài ra nếu nghi ngờ về kháng sinh thì tiếp tục loại trừ:
+ Quên không tra amp. khi đổ đĩa thạch LB
+ Kháng sinh amp của bạn hỏng.
 
Minh bo sung them y kien cua ban Voh5, ban Myle_17 nen lam them mot doi chung nay nua: Trai them mot dia chi co te bao kha nap (khong co transformation). Nhu vay se biet la van de khang sinh hay van de nong do cao qua.
 

Facebook

Top