What's new

Tiến hóa hệ hô hấp và tuần hoàn của động vật

likertk

New member
Trình bày ự tiến hoá về cấu tạo chức năng của hệ hô hấp và tuần hoàn của động vật từ cấp thấp đến cấp cao :mygod::mygod::mygod::socool:botay:
 

Facebook

Top