What's new

Mua chủng vi sinh - Bacillus atrophaeus Nakamura (ATCC® 9372™)

Anzle

New member
Chào các bạn,
Bạn nào cho mình biết mình muốn mua chủng "Bacillus atrophaeus Nakamura (ATCC® 9372™)". Thì có thể mua được ở đâu không vậy.
Thank you,
 

Facebook

Top