What's new

[Hỏi han] gen GmMYB12A điều hoà Isoflavon ở Đậu tương

Mình đang làm đề cương cho đề tài tìm hiểu sự điều hoà của gen GmMYB12A liên quan đến Isoflavon. anh chị em trong diễn đàn có ai biết thông tin gì về 2 cái này cho mình xin với! Tks!
 

Facebook

Top