What's new

Ôn thi HSG 10

Câu 1: Đốt 2 miếng sắt như nhau trên cùng một nhiệt độ. Sau đó thả một miếng vào cốc đựng 100ml rượu làm nhiệt độ tăng lên 120 *C, miếng còn lại thả vào cốc đựng 100ml nước làm nhiệt độ tăng lên 50 *C. Giải thích?
 
Last edited:

caoky1234

Member
:)

Cái này là do nhiệt dung riêng ý bạn. Nhiệt dung riêng của nước là 4200, trong khi đó của rượu chỉ có 2500 . Cho bạn thêm công thức này nữa bạn sẽ suy ra được . Công thức tính nhiệt lượng
Q= m.c.( nhiệt độ sau - nhiệt độ trước )
 

Facebook

Top