What's new

Di truyền

darkbio13

Member
Mọi người liệt kê giúp mình các trường hợp lai mà cho ra kết quả tỉ lệ kiểu hình là 3:1 và 1:1
 

Similar threads

Facebook

Top