CTDT của quần thể khi phụ thuộc khả năng sinh sản của các KG

anger.chit

Senior Member
1 QT cây có 0,4AA:0,5Aa:0,1aa. Sau 1 thế hệ tự thụ phấn thì cấu trúc di truyền quần thể sẽ như thế nào? biết: các cá thể có KG dị hợp tử chỉ có khả năng sinh sản=1/2 so với khả năng sinh sản của các cá thể có KG đồng hợp tử,các cá thể AA và aa có khả năng sinh sản như nhau.
m.n giải chi tiết giúp mình với,tks nhiều nha^^
 
AA tự thụ được 1 AA
aa tự thụ được 1 aa
Aa tự thụ được 0,25 AA : 0,5 Aa : 0,25 aa (quy về cùng tổng = 1)
Khi Aa x Aa, khả năng sinh sản giảm một nửa thì coi như số lượng giao tử mỗi bên giảm 1/2, số lượng cá thể con giảm (1/2)^2=1/4 -> Aa tự thụ được 0,25/4 AA : 0,5/4 Aa : 0,25/4 aa
Cộng vào có đời con AA = 0,4 x 1 + 0,5 x 0,25/4
aa = 0,1 x 1 + 0,5 x 0,25/4
Aa = 0,5 x 0,5/4
Tính ra rồi quy tỉ lệ 3 kiểu gen đó tổng = 1
 
Cách làm of anh có lý,nếu thế thì được CTDT F1 là 0,69AA:0,1Aa:0,21aa. Nhưng em vừa hỏi vài người thì được ý kiến là:"dị hợp có khả năng ss =1/2 nên tỉ lệ là 0,4AA:0,25Aa:0,1aa,quy tổng các phần trăm về 1 ,tức là tổng hiện tại là 0,4+0,25+0,1=0,75 => % AA là 0,4/0,75=8/15,tương tự Aa là 1/3,aa là 2/15 ,giải như tự thụ phấn bình thường được 37/60AA:1/6Aa:13/60aa". Em thấy 2 cách trên đều có lý nhưng đáp án khác nhau? không biết vì sao hết ạ???
 
Cách làm of anh có lý,nếu thế thì được CTDT F1 là 0,69AA:0,1Aa:0,21aa. Nhưng em vừa hỏi vài người thì được ý kiến là:"dị hợp có khả năng ss =1/2 nên tỉ lệ là 0,4AA:0,25Aa:0,1aa,quy tổng các phần trăm về 1 ,tức là tổng hiện tại là 0,4+0,25+0,1=0,75 => % AA là 0,4/0,75=8/15,tương tự Aa là 1/3,aa là 2/15 ,giải như tự thụ phấn bình thường được 37/60AA:1/6Aa:13/60aa". Em thấy 2 cách trên đều có lý nhưng đáp án khác nhau? không biết vì sao hết ạ???
Coi Aa = 0,25 thì ý là một nửa số cá thể Aa bất thụ còn một nừa số cá thể vẫn sinh sản bình thường, thế đâu được coi là các cá thể có KG dị hợp tử chỉ có khả năng sinh sản=1/2 so với khả năng sinh sản của các cá thể có KG đồng hợp tử
 
Coi Aa = 0,25 thì ý là một nửa số cá thể Aa bất thụ còn một nừa số cá thể vẫn sinh sản bình thường, thế đâu được coi là các cá thể có KG dị hợp tử chỉ có khả năng sinh sản=1/2 so với khả năng sinh sản của các cá thể có KG đồng hợp tử

khi xem cách làm đó thì em lại nghĩ là vì khả năng ss=1/2 nên lấy 0,5/2,sau đó xem như 0,25 còn lại ss bình thường và tiếp tục cho tự thụ?
 
Vấn đề ở đây là ''cá thể'' có kiểu gen dị hợp có khả năng sinh sản = 1/2... nên tất cả các cá thể Aa phải có khả năng sinh sản như nhau và bằng 1/2 ''cá thể'' đồng hợp.
 
cách làm đc nhiều ý kiến nhất là xét Aa thành 1/2*0,5 ( Aa*Aa) rồi làm tiếp như bình thường đó ạ,ở đây sẽ kg xét riêng bố và mẹ như cách làm of anh,chỉ nhân 1/2 vào khi đã lai thôi
 
Nói tóm lại là a k tán thành cách làm đấy, lý do thì như trên a trình bày rồi.
Còn đúng hay sai phải có cơ sở, lập luận để bảo vệ chứ k phải vì nhiều người nghĩ thế mà ta làm vậy!
Còn muốn có kết quả giống như đáp án của em thì có một cách, nhưng không phải lập luận như em nói, việc lấy 0,5/2 x(...) k phải vì chỉ một nửa số cá thể Aa có khả năng sinh sản bình thường và nửa còn lại bất thụ, mà là do tất cả các cá thể Aa đều sinh sản nhưng số lượng con tạo ra chỉ bằng 1/2 số lượng con của các cơ thể đồng hợp.
 
Số con sinh ra giảm 1/2 cũng khá hợp lý, vì đây là tự thụ phấn, giao tử đực và cái đều thuộc cùng một cây, nên có thể giao tử đực bất thụ một nửa còn tất cả giao tử cái bình thường nên số con giảm 1/2 thôi.
Anh ủng hộ cách lập luận này để có đáp án giống như e.
 
giao tử đực và cái đều thuộc cùng một cây, nên có thể giao tử đực bất thụ một nửa còn tất cả giao tử cái bình thường nên số con giảm 1/2 thôi.

khả năng ss = 1/2 thì sao có thể giải thích cá thể đực bất thụ 1/2 đc hả a? hixhix,làm 1 hồi rối hết luôn,kg biết khả năng ss giảm 1/2 là ở mỗi bố mẹ đều cho giao tử giảm 1/2 hay là sau khi thụ tinh tạo hợp tử thì khả năng ss=1/2 nữa :cry:
 
K phải cá thể, mà là cơ thể Aa có khả năng sinh sản giảm 1/2 do giao tử đực của chính nó bất thụ một nửa còn giao tử cái bình thường chẳng hạn.
 

Facebook

Thống kê diễn đàn

Threads
11,653
Messages
71,558
Members
56,298
Latest member
elainewynn
Back
Top