What's new

Xin tài liệu về VSV phân giải rác hữu cơ

Cho em hỏi có ai có tài liệu về sự phân giải của vi sinh vật đặc biệt là phân giải rác hữu cơ.
Sự truyền điện hay phân giải ra các ion trong quá trình phân giải hữu cơ.
E xin cảm ơn ạ :)
 

Facebook

Top