So sánh các loại ARN

Chào em, anh trả lời nha có gì thiếu thì hỏi ham thêm nghe
So sánh: 3 loại mARN, tARN, rARN:
*Giống nhau:- có cấu trúc đa phân đơn phân là các riboNucleotit, liên kết với nhau bằng các liên kết photphodiste, mạch đơn ( trừ bọn virut nhé)
- Đều có khả năng hình thành liên kết H ở bazo nito phù hợp
- Đều tham ra vào chức năng di truyền của tế bào
- Đều được tạo ra từ quá trình phiên mã ADN
*khác nhau
- mARN là chuỗi pooliribonu dạng thẳng không gấp cuộn theo 1 trình tự đặc biệt nào( không có liên kết H)
+ Có chức năng: là bản sao của gen trực tiếp tham ra vào quá trình dịch mã
+ Thời gian tồn tại trong tế bào ngắn( Vì không bền)
- tARN cũng là chuỗi đa phân nhưng được gấp nếp dạng hình lá chẽ ba( có khoảng 60% liên kết H trong toàn mạch)
+ Gắn với axit amin theo cách đặc hiệu, cung cấp â cho quá trình dịch mã
+ Thời gian tồn tại lâu hơn
- rARN có cấu trúc gồm nhiều vùng được gấp nếp phức tạp, số lượng liên kết H trong toàn mạch cao nhất 70-80%
+ Tham ra vào cấu trúc của Ribôxôm, mang chức năng tổng hợp prôtêin
+ Thời gian tồn tại dài nhất
 

Facebook

Thống kê diễn đàn

Threads
11,653
Messages
71,558
Members
56,298
Latest member
elainewynn
Back
Top