Một số câu hỏi phần Tiến Hóa

nguyenminhduc

Senior Member
1) Đột biến gen có đặc điểm:
1.Hầu hết là gen lặm và có hại cjo sinh vật
2.xuất hiện vô hướng và có tần số thấp
3.là nguồn nguyên liệu sơ cấp của tiến hóa
4.Luôn di truyền đc cho thế hệ sau

A.2,3,4
B.1,3,4
C.1,2,3
D.1,2,4
( câu này em chọn A, nhưng đáp án ra khác)

2Khi nói về quá trình hình thành loài bằng con đường địa lí, khẳng định nào ko đúng?
A.điều kiện địa lí khác nhau là nguyên nhân chính dẫn đến sự phân hóa thành phần kiểu gen của quần thể bị cách li
B.hình thành loài theo con đường địa lí thường gắn liền với quá trình hình thành quần thể thích nghi, nhưng quá trình hình thành quần thể thích nghi không nhất thiết dẫn đến hình thành loài mới
C.loài mới sẽ ko hình thành nếu các quần thể cùng loài ko bị cách li địa lí
D.sự cách li sinh sản giữa các quần thể bị cách li xảy ra hoàn toàn ngẫu nhiên
( câu này em thắc mắc hình thành loài bằng con đường địa lí thì là khác khu hay cùng khu hay cả hai)

3 Ở một loài cá nhỏ, gen A-cơ thể màu nâu, a-đốm trắng đều nằm trên NST thường trội lặn hoàn toàn. 1 quần thể của loài này sống trong hồ nước có nền cát màu nâu có thành phần kiểu gen là:0.64AA+0.32Aa+0.04aa. Một công ty xây dựng rải 1 lớp sỏi xuống hồ, làm mặt hồ trở nên có màu đốm trắng. từ khi đáy hồ được rải sỏi, xu hướng biến đổi thành phần kiểu gen của quần thể ở các thế hệ tiếp theo được mô tả rút gọn bằng sơ đồ nào sau đây:
A. 0.64AA+0.32Aa+0.04aa->0.81AA+0.18Aa+0.01aa->0.49AA+0.42Aa+0.09aa
B. 0.64AA+0.32Aa+0.04aa->0.49AA+0.3Aa+0.21aa->0.36AA+0.42Aa+0.09aa
C. 0.36AA+0.42Aa+0.09aa->0.36AA+0.42Aa+0.09aa->0.16AA+0.48Aa+0.36aa
D. 0.64AA+0.32Aa+0.04aa->0.42AA+0.36Aa+0.09aa->0.48AA+0.16Aa+0.36aa
( câu này em chọn B nhưng đáp án ra khác. hic)

Anh chị giúp em chi tiết nhé.(y)
 
1) Đột biến gen có đặc điểm:
1.Hầu hết là gen lặm và có hại cjo sinh vật
2.xuất hiện vô hướng và có tần số thấp
3.là nguồn nguyên liệu sơ cấp của tiến hóa
4.Luôn di truyền đc cho thế hệ sau

A.2,3,4
B.1,3,4
C.1,2,3
D.1,2,4
( câu này em chọn A, nhưng đáp án ra khác)

2Khi nói về quá trình hình thành loài bằng con đường địa lí, khẳng định nào ko đúng?
A.điều kiện địa lí khác nhau là nguyên nhân chính dẫn đến sự phân hóa thành phần kiểu gen của quần thể bị cách li
B.hình thành loài theo con đường địa lí thường gắn liền với quá trình hình thành quần thể thích nghi, nhưng quá trình hình thành quần thể thích nghi không nhất thiết dẫn đến hình thành loài mới
C.loài mới sẽ ko hình thành nếu các quần thể cùng loài ko bị cách li địa lí
D.sự cách li sinh sản giữa các quần thể bị cách li xảy ra hoàn toàn ngẫu nhiên
( câu này em thắc mắc hình thành loài bằng con đường địa lí thì là khác khu hay cùng khu hay cả hai)

3 Ở một loài cá nhỏ, gen A-cơ thể màu nâu, a-đốm trắng đều nằm trên NST thường trội lặn hoàn toàn. 1 quần thể của loài này sống trong hồ nước có nền cát màu nâu có thành phần kiểu gen là:0.64AA+0.32Aa+0.04aa. Một công ty xây dựng rải 1 lớp sỏi xuống hồ, làm mặt hồ trở nên có màu đốm trắng. từ khi đáy hồ được rải sỏi, xu hướng biến đổi thành phần kiểu gen của quần thể ở các thế hệ tiếp theo được mô tả rút gọn bằng sơ đồ nào sau đây:
A. 0.64AA+0.32Aa+0.04aa->0.81AA+0.18Aa+0.01aa->0.49AA+0.42Aa+0.09aa
B. 0.64AA+0.32Aa+0.04aa->0.49AA+0.3Aa+0.21aa->0.36AA+0.42Aa+0.09aa
C. 0.36AA+0.42Aa+0.09aa->0.36AA+0.42Aa+0.09aa->0.16AA+0.48Aa+0.36aa
D. 0.64AA+0.32Aa+0.04aa->0.42AA+0.36Aa+0.09aa->0.48AA+0.16Aa+0.36aa , Anh đọc nhanh ^^
( câu này em chọn B nhưng đáp án ra khác. hic)-

Anh chị giúp em chi tiết nhé.(y)
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>Anh mới trở lại
 

Facebook

Thống kê diễn đàn

Threads
11,688
Messages
71,582
Members
55,890
Latest member
ok9cash
Back
Top