Vị trí phiên mã và L(mARN)=L(gen) liệu có đúng?

thaycung1298

Senior Member
Sách giáo khoa có ghi:
-mARN bắt đầu tổng hợp tại vị trí
đặc hiệu. Vị trí này ở đâu? Vùng điều hòa hay vùng mã hóa?
-Phiên mã kết thúc khi găp tín hiệu kết thúc. Vị trí này ở đâu? Vùng mã hóa hay vùng kết thúc?

Mình hỏi điều này là bởi vì công thức L(mARN)=L(gen): nếu dịch mã chỉ bắt đầu ở giữa vùng điều hóa và kết thúc ở giữa vùng kết thúc thì L(mARN) phải nhỏ hơn L(gen) chứ nhỉ?
 
Sách giáo khoa có ghi:
-mARN bắt đầu tổng hợp tại vị trí
đặc hiệu. Vị trí này ở đâu? Vùng điều hòa hay vùng mã hóa?
-Phiên mã kết thúc khi găp tín hiệu kết thúc. Vị trí này ở đâu? Vùng mã hóa hay vùng kết thúc?

Mình hỏi điều này là bởi vì công thức L(mARN)=L(gen): nếu dịch mã chỉ bắt đầu ở giữa vùng điều hóa và kết thúc ở giữa vùng kết thúc thì L(mARN) phải nhỏ hơn L(gen) chứ nhỉ?
-mARN bắt đầu tổng hợp tại vị trí đặc hiệu. vị trí này theo mình biết thì nó nằm trước bộ 3 mở đầu , nằm ở vùng mã hoá
-Phiên mã kết thúc khi găp tín hiệu kết thúc: trong SGK vùng kết thúc mang tín hiệu kết thúc phiên mã , vậy nó nằm ở vùng kết thúc
Mình hỏi điều này là bởi vì công thức L(mARN)=L(gen): nếu dịch mã chỉ bắt đầu ở giữa vùng điều hóa và kết thúc ở giữa vùng kết thúc thì L(mARN) phải nhỏ hơn L(gen) chứ nhỉ?
cái này đúng thật là không bằng , nhưng trong bài tập thì nếu không nói gì ở sv nhân sơ , L(mARN)=L(gen) , còn ở sv nhân chuẩn thì L(mARN) <= L(gen) ( vì gen của sv nhân sơ còn chứa cả đoạn không mã intron ):xinkieu:
 
-mARN bắt đầu tổng hợp tại vị trí đặc hiệu. vị trí này theo mình biết thì nó nằm trước bộ 3 mở đầu , nằm ở vùng mã hoá
-Phiên mã kết thúc khi găp tín hiệu kết thúc: trong SGK vùng kết thúc mang tín hiệu kết thúc phiên mã , vậy nó nằm ở vùng kết thúc

cái này đúng thật là không bằng , nhưng trong bài tập thì nếu không nói gì ở sv nhân sơ , L(mARN)=L(gen) , còn ở sv nhân chuẩn thì L(mARN) <= L(gen) ( vì gen của sv nhân sơ còn chứa cả đoạn không mã intron ):xinkieu:

Bắt đầu ở vùng mã hóa hửng anh? Em suy luận vầy không biết có đúng không?
Cô em bảo rằng vùng điều hòa ở động vật nhân thực có chức năng tương tự (vùng khởi đồng và vùng vận hành) ở sv nhân sơ.
Theo thầy cô trên hocmai, trong cơ chế điều hòa hoạt động của gen, pro ức chế gắn vào O, khiến cho enzim ARN pol dù có gắn vào vùng P cũng không thể trượt qua được. Nhưng nếu bình thường liệu có có trượt qua được hay không, hay vùng O có được phiên mã, mà vùng O được phiên mã thì có đồng nghĩa với vùng điều hòa được phiên mã? :hum:
 
Bạn xem giùm mình mấy cái hình sau để phân biệt cấu trúc gen ( vùng điều hòa, vùng mã hóa, vùng kết thúc, điểm khởi đầu phiên mã - liên quan tới phiên mã), mARN ( vùng k đc dich mã, vùng đc dịch mã - mã hóa, bộ ba mở đầu, bộ ba kết thúc, điểm khởi đầu dịch mã)...

2012-08-28_201739.png


2012-09-05_123737.png


2012-08-28_215455.png
 
Bạn xem giùm mình mấy cái hình sau để phân biệt cấu trúc gen ( vùng điều hòa, vùng mã hóa, vùng kết thúc, điểm khởi đầu phiên mã - liên quan tới phiên mã), mARN ( vùng k đc dich mã, vùng đc dịch mã - mã hóa, bộ ba mở đầu, bộ ba kết thúc, điểm khởi đầu dịch mã)...

Nhìn vào hình em có 2 câu hỏi:
1/ Tại sao ở nhân thực không có vùng vận chuyển (O)? Như thế sinh vật nhân thực có thể ức chế phiên mã được không?
2/ Trong SGK cơ bản có đoạn...xen kẽ các đoạn mã hóa aa(exon) là... Nhưng trong thực tế trong đoạn exon mở đầu có 1 đoạn không mã hóa cho aa? vậy khi thi nên chọn cái nào?
 
Nhìn vào hình em có 2 câu hỏi:
1/ Tại sao ở nhân thực không có vùng vận chuyển (O)? Như thế sinh vật nhân thực có thể ức chế phiên mã được không?
2/ Trong SGK cơ bản có đoạn...xen kẽ các đoạn mã hóa aa(exon) là... Nhưng trong thực tế trong đoạn exon mở đầu có 1 đoạn không mã hóa cho aa? vậy khi thi nên chọn cái nào?
1/ Vùng vận hành ( Operator) theo mình biết thì k nhất thiết phải có ở các gen sinh vật nhân sơ, chưa nói đến sinh vật nhân thực. SGK dùng Operon Lac làm ví dụ minh họa điển hình cho cơ chế điều hòa gen ở SV nhân sơ nhưng lại khiến một số học sinh lầm tưởng gen nào ở SV nhân sơ cũng có cấu trúc kiểu Operon.
SV nhân thực chỉ cần vùng điều hòa Promoter đó là có thể điều hòa quá trình phiên mã rồi, cơ chế này phức tạp hơn nhiều và cũng k cần phải tìm hiểu thêm. Đối với Operon Lac thì vùng điều hòa đó gồm vùng khởi động và vùng vận hành như SGK nói.
2/ Gọi tương đối vậy thôi, vấn đề intron nếu giải thích tiếp thì hơi phức tạp, sợ lại làm bạn loạn kiến thức. Đoạn exon đó luôn chứa bộ ba mở đầu ( cũng như đoạn cuối chứa bộ ba kết thúc) nên đoạn phía trước bộ ba mở đầu k được dịch mã là tất yếu.
 
Sách giáo khoa có ghi:
-mARN bắt đầu tổng hợp tại vị trí
đặc hiệu. Vị trí này ở đâu? Vùng điều hòa hay vùng mã hóa?
-Phiên mã kết thúc khi găp tín hiệu kết thúc. Vị trí này ở đâu? Vùng mã hóa hay vùng kết thúc?

Mình hỏi điều này là bởi vì công thức L(mARN)=L(gen): nếu dịch mã chỉ bắt đầu ở giữa vùng điều hóa và kết thúc ở giữa vùng kết thúc thì L(mARN) phải nhỏ hơn L(gen) chứ nhỉ?

Bạn nên lưu ý là vùng mã hóa của gen chỉ được tính từ bộ mã mở đầu TAX cho tới bộ mã mã hóa nằm trước bộ kết thúc do bộ kết thúc không mã hóa axit amin trong protein nên không được tính trong vùng mã hóa, và cũng không nằm trong vùng kết thúc của gen. Bộ mã kết thúc nằm giữa 2 vùng này.

Bộ mã mở đầu, bộ mã kết thúc mang tín hiệu khởi động, kết thúc dịch mã.

Còn điểm khởi đầu và kết thúc của phiên mã thì lại khác.

Điểm khởi đầu phiên mã là vị trí +1 (vị trí này phải chạy điện di hay gì đó mới xác định được) nằm trước bộ mã mở đầu TAX 1 đoạn nu, cái đoạn này được phiên mã ra để khi dịch mã, riboxom có cái mà gắn vào mARN trước khi dịch mã. Vị trí +1 này (là cái mà SGK gọi là "vị trí đặc hiệu" mà mARN bắt đầu được tổng hợp) cũng không nằm trong vùng điều hòa hay mã hóa của gen, mà nằm giữa 2 vùng này.

Điểm kết thúc phiên mã là vị trí mà SGK gọi đó là "vị trí đặc hiệu", nó không phải là bộ mã kết thúc mà nằm sau bộ kết thúc 1 đoạn, vị trí này thuộc vùng kết thúc của gen. :mrgreen:

Nói lung tung vậy cuối cùng túm lại là:
Thứ nhất, mARN được bắt đầu tổng hợp tại vị trí +1 nằm giữa vùng điều hòa và mã hóa trên gen (không thuộc 2 vùng này).
Thứ 2, phiên mã kết thúc khi gặp "tín hiệu kết thúc", vị trí này nằm trên vùng kết thúc của gen. :mrgreen:
 

Facebook

Thống kê diễn đàn

Threads
11,688
Messages
71,582
Members
55,890
Latest member
ok9cash
Back
Top