Tính xác suất

dentist

Junior Member
. Trong 1 dòng họ giả thiết rằng ta đã biết xác suất sinh đôi cùng trứng là p. Xác suất để 2 trẻ sinh đôi là cùng trứng biết rằng chúng cùng giới là:
A, p/2 B, p C, p/(p+1) D, 2p/(p+1)


:botay:
 
Khi sinh đôi có 2 khả năng:
1- Cùng trứng ( với xác suất P): trường hợp này 2 trẻ luôn cùng giới.
2- Khác trứng ( với xác suất 1- P): trường hợp này 2 trẻ có thể cùng giới hoặc khác giới với xác suất 1/2 cùng giới : 1/2 khác giới. (còn chưa biết sinh đôi cùng và khác trứng là gì thì phải tự tìm hiểu)
Tóm lại khi sinh đôi thì
- Xs cùng giới, cùng trứng = P
- Xs cùng giới, khác trứng = Xs khác giới, khác trứng = (1-P)/2
Trong bài này khi đã biết chúng cùng giới, thì có 2 TH hoặc cùng trứng với xs P, hoặc khác trứng với xs (1-P)/2
Quy lại tỉ lệ thì xác suất cùng trứng là P/[P+(1-P)/2] = 2P/(P+1)
 

Facebook

Thống kê diễn đàn

Threads
11,651
Messages
71,556
Members
56,275
Latest member
sunianitesh
Back
Top