Ứng dụng di truyền học.

Hoangquan9x

Senior Member
Xem lại phần này mình thấy PP Tạo giống nhờ công nghệ gen là một phương pháp thuộc "Tạo giống bằng pp gây đột biến " vì pp gây đột biết làm biến đổi cả gen + NST không biết mình hiểu như vậy có đúng không nhỉ?
 
Không được, đột biến tức là dùng tác nhân làm biến đổi cấu trúc của hệ gen ban đầu. Công nghệ gen là đưa một đoạn gen ngoại lai vào vật chủ và tạo điều kiện cho gen đó được biểu hiện (trong khi hệ gen của vật chủ có thể vẫn không bị ảnh hưởng).
 
Ý của nhihuynh là đúng rồi . Mình có bổ sung là : đột biến gen thì là gây đột biến lên gen một cách ngẫu nhiên không theo một hướng xác định nghĩa là có thể gây hại hoặc có lợi, sau đó sẽ đc chọn lọc các cá thể phù hợp với nhu cầu con người , còn công nghệ gen là thêm, bất hoạt, biến đổi gen theo một hướng xác định
 

Facebook

Thống kê diễn đàn

Threads
11,688
Messages
71,582
Members
55,877
Latest member
prozhepro131
Back
Top