What's new

Xin kinh nghiệm điên di độc tố và giải độc tố bạch hầu

ACE nào có kinh nghiệm chạy điện di cái này vui lòng giúp mình 1 chút kinh nghiệm để chạy cho chính xác. Mình quan tâm nhất là phần chuẩn bị protein trước khi chạy như thế nào cho đúng. Xin cảm ơn ACE nhiều.
 

truong369

Member
Có phải bạn điện đi protein trên gel polyarcylamide ?

Bạn nên xác định là chạy biến tính hay chạy native --> xác định sample buffer + loại gel
Kích thước protein của bạn --> chọ nồng độ arcrylamide
Hàm lượng protein --> xác định pp nhuộm

Còn thành phần cụ thể bạn tham khảo thêm tài liệu nhé, k nên đem "nguyên con" lên diễn đàn, tìm hiểu trước hỏi sau.
 

Similar threads

Facebook

Top