What's new

biểu bì-biểu mô-mô giữa(trung mô)

lotusk32

New member
Xin cho em hỏi khái niệm :Biểu bì, biểu mô, mô giữa. Có phải biểu mô là mô biểu bì? Em xin cảm ơn
 
Tế bào biểu bì có mặt ở da, các bộ phận rỗng trên cơ thể, làm nhiệm vụ bảo vệ cơ thể.
Mô biểu bì gồm các TB xếp sít nhau phủ ngoài cơ thể, lót trong các cơ quan rỗng như ống tiêu hóa, dạ con, bóng đái... Có chức năng bảo vệ, hấp thụ và tiết.
 

Facebook

Top