What's new

[Đột biến] Hợp tử bị đột biến hay phát triển bình thường?

Hôm nay trên lớp mới học phần di truyền, em có một số băn khoăn mong mọi người giải đáp giúp
Giả sử như trong quá trình giảm phân, xảy ra đột biến hình thành giao tử có bộ NST XY hoặc XX (n+1) sau đó phát triển thành tinh trùng rồi thụ tinh với trứng cũng bị đột biến trong giảm phân có bộ NST 0 (ko có NST giới tình n-1) thì hợp tử sẽ có NST giới tính là XX hoặc XY của tinh trùng (2n). Vậy hợp tử có bị đột biến ko hay vẫn phát triển bình thường?
 

Facebook

Top