What's new

Birdwatching

Hồ Duy Hùng

New member
Đối với Chim thì chỉ được xem thôi, không được sờ, mó hay bắt. Còn với Bướm thì có thể bắt, sớ và nếu làm tiêu bản thì phải lấy kim đâm vào chúng nửa phải không các bác.

Bác nào biết cách xem chim không chỉ cho em với.
 

Facebook

Top