What's new

ứng dụng kỹ thuật nuôi cấy mô phân sinh đỉnh dể làm sạch virus

ngocbe

New member
Câu hỏi của em là ứng dụng kỹ thuật nuôi cấy mô phân sinh đỉnh dể làm sạch virus nhằm phục tráng cây trồng.Có anh chị nào có tài liệu gì không gửi cho em với.huhu:)
 

Facebook

Top