Thắc mắc về điểm khởi đầu của phiên mã

Ủa sao sai bạn!
Gen cấu trúc có 3 vùng: vùng điều hòa + vùng mã hóa + vùng kết thúc (SGK). Vậy những Nu đầu của vùng mã hóa của gene là trình tự 5'UTR, mình đâu có nói: những Nu đầu là AUG liền?? Hiển nhiên đây là phiên mã -> đang đề cập vùng mã hóa của gene, bạn thì đang nói vùng mã hóa của mRNA!!
 

Facebook

Thống kê diễn đàn

Threads
11,688
Messages
71,582
Members
55,890
Latest member
ok9cash
Back
Top