What's new

Nhờ tìm hộ tài liệu

có anh em ?nào đang học tại bộ môn toán ứng dụng ở ĐH KHTN-ĐHQG HN, cụ thể là với Thầy Chu Đức thì tìm hộ cho mình ít tài liệu về mô hình toán sinh thái của PGS.TS Chu Đức. Mình thấy thầy nghiên cứu về lĩnh vực này và cũng đã có nhiều đề tài nghiên cứu về nó.
Rất mong nhận được sự giúp đỡ của các bạn.
Xin chân thành cảm ơn.
 

Facebook

Top