What's new

minh chua co huong giai dang. toan nay.mong may ban giup.

bệnh này là gen lặn trên NST thường
vì bố mang tính trạng bt mà có người e bị bệnh
=> bố phải là Aa (xs = 2/3)
Aa x aa
F1: 1/2 Aa : 1/2 aa
vì sinh con gái => xs = 2/3 * 1/2 * 1/2 = 1/6
 

motcait

Member
minh ko hieu tai sao bo' lai. la 2/3 ma ko la 2/4 ( Aa x Aa)??

aa co xs la 1/2, sinh ra se co' xs la 1:1 (trai:gai') cho nay` dung chu'?
vay. tong lai. la 2/3* 1/2*1/2 fai ko ban.?
 
minh ko hieu tai sao bo' lai. la 2/3 ma ko la 2/4 ( Aa x Aa)??

aa co xs la 1/2, sinh ra se co' xs la 1:1 (trai:gai') cho nay` dung chu'?
vay. tong lai. la 2/3* 1/2*1/2 fai ko ban.?
Vì một điều đơn giản là bố có kiểu hình bình thường chắc chắn chỉ có thể là AA hoặc Aa, vậy bỏ kiểu hình bệnh aa ra.
 

Facebook

Top