vấn đề về lịch sử 9

hoaxetcola

Junior Member
Sự lãnh đạo kịp thời , sáng tạo của Đảng Cộng Sản Đông Dương và của lãnh tụ Hồ Chí Minh trong cách mạng tháng tám thể hiện ở những điểm nào ?:cry:
 
:rose: Đọc lại bài 28 Tổng khởi nghĩa CMT8 trong sách giáo khoa. Có nói tới nếu chịu nghiên cứu & đọc sách kỹ.
 
Sự lãnh đạo kịp thời , sáng tạo của Đảng Cộng Sản Đông Dương và của lãnh tụ Hồ Chí Minh trong cách mạng tháng tám thể hiện ở những điểm nào ?:cry:

Nghệ thuật chớp thời cơ bạn nhé . quan trọng nhát đó . sau khi Nhật dầu hàng trước khi quân đồng minh vao........ :hoanho:
 

Facebook

Thống kê diễn đàn

Threads
12,368
Messages
72,272
Members
56,168
Latest member
5jilicomph
Back
Top