Bán hóa chất

hoachatvuhoang

Junior Member
Hiện nay công ty em đang cung cấp các loại hóa chất sau mong các bác xem qua. bác nào có nhu cầu thì liên hệ cho em nhé:chuan:

HÓA CHẤT DÀNH CHO NGÀNH DỆT NHUỘM
STT TÊN HÓA CHẤT QUY CÁCH ĐÓNG GÓI XUẤT XỨ
1 GIẤM ( CH3COOH) 99% 30KG/CAN TAIWAN
2 ACID CITRIC 25KG/BAO CHINA
3 CuSO4 25KG/BAO TAIWAN
4 HCOOH 85% 35KG/BAO CHINA, GERMANY
5 Na2CO3 40KG/BAO CHINA
6 NaOH 99% 25KG/BAO CHINA
7 NaOH 98% 25KG/BAO TAIWAN
8 NaOH 32% - 45% 30KG/CAN VIỆT NAM
9 H2O2 50% 30KG/CAN TAIWAN
10 JAVEL 10% 30KG/CAN VIỆT NAM
11 AMONIAC 22% 27KG/CAN VIỆT NAM


bác nào có nhu cầu thì liên hệ với em nhé
HO DUC CUONG - BUSINESS MANAGER
.......................................................................................................
VU HOANG ENVIROMENT AND CHEMICALS TECHNOLOGY CO.,LTD
Add: 1108 No CT4A1 BAC LINH DAM - HOANG MAI DIST - HA NOI
Tel: (04) - 35402666
Fax: (04) - 36417588
HP: +84 916123090
Website: www.vuhoangco.com.vn
 
hóa chất vũ hoàng: www.vuhoangco.com.vn/vn/trang-chu.btu

hiện nay công ty em đang cung cấp các loại hóa liên quan đến ngành xử lý nước thải.bác nào có nhu cầu thì gọi cho em nhé.


HÓA CHẤT DÀNH CHO NGÀNH XỬ LÝ NƯỚC
STT TÊN HÓA CHẤT....... QUY CÁCH/ ĐÓNG GÓI ...... XUẤT XỨ
1 PAC............................ 25KG/BAO ..................CHINA
2 THAN HOẠT TÍNH ...............25KG/BAO ...........CHINA, VIỆT NAM
3 JAVEL 10% ........................30KG/CAN.............. VIET NAM
4 Na2CO3 99%................ 40KG/BAO .................CHINA
5 POLYMER ( CATION, ANION) ........25KG/BAO........... ENGLAND
6 FeSO4.7H20................... 25KG/BAO ....................CHINA
7 FeCl 2, FeCl3 .............................................. CHINA
8 H2O2 ..............................30KG/CAN............... VIET NAM.

:mrgreen:
HO DUC CUONG - BUSINESS MANAGER
.......................................................................................................
VU HOANG ENVIROMENT AND CHEMICALS TECHNOLOGY CO.,LTD
Add: 1108 No CT4A1 BAC LINH DAM - HOANG MAI DIST - HA NOI
Tel: (04) - 35402666
Fax: (04) - 36417588
HP: +84 916123090
Website: www.vuhoangco.com.vn
 
Bác nào cần mua hóa chất thì vào đây nhé

HÓA CHẤT DÀNH CHO NGÀNH DỆT NHUỘM
STT TÊN HÓA CHẤT ...........QUY CÁCH ĐÓNG GÓI ................XUẤT XỨ
1 GIẤM ( CH3COOH) 99% .........30KG/CAN .........................TAIWAN
2 ACID CITRIC .................25KG/BAO ..........................CHINA
3 CuSO4 ..........................25KG/BAO.................. TAIWAN
4 HCOOH 85% .................35KG/BAO .................CHINA, GERMANY
5 Na2CO3...................... 40KG/BAO ........................CHINA
6 NaOH 99% ........................25KG/BAO ........................CHINA
7 NaOH 98% .......................25KG/BAO ....................TAIWAN
8 NaOH 32% - 45%............... 30KG/CAN ..................VIỆT NAM
9 H2O2 50%........................ 30KG/CAN................... TAIWAN
10 JAVEL 10% ........................30KG/CAN .......................VIỆT NAM
11 AMONIAC 22% .................. 27KG/CAN ......................VIỆT NAM

HÓA CHẤT DÀNH CHO NGÀNH XỬ LÝ NƯỚC
STT TÊN HÓA CHẤT ...........QUY CÁCH/ ĐÓNG GÓI......... XUẤT XỨ
1 PAC ..................................25KG/BAO.................. CHINA
2 THAN HOẠT TÍNH............ 25KG/BAO ...............CHINA, VIỆT NAM
3 JAVEL 10% ........................30KG/CAN..................... VIET NAM
4 Na2CO3 99%..................... 40KG/BAO .........................CHINA
5 POLYMER ( CATION, ANION)..... 25KG/BAO........... ENGLAND
6 FeSO4.7H20................... 25KG/BAO ........................CHINA
7 FeCl 2, FeCl3 ................................................. CHINA
8 H2O2........................... 30KG/CAN .....................VIET NAM

HÓA CHẤT TRONG NGÀNH GỖ
STT TÊN HÓA CHẤT ............QUY CÁCH/ĐÓNG GÓI .........XUẤT XỨ
1 H2O2........................... 30KG/BAO ......................VIỆT NAM
2 NAOH 32%-45%.................. 30KG/BAO .....................VIỆT NAM
3 BORAX.5H2O...................... 25KG/BAO......................... USA
4 BORAX.10H2O............... 25KG/BAO.................... USA
5 NAOH 98%-99%................ 25KG/BAO................ TAIWAN, CHINA
6 PAC ............................25KG/BAO .......................VIỆT NAM
7 GIẤM CH3COOH 99%............ 30KG/BAO.................... TAIWAN
8 SILICAT...................... 25KG/BAO............... VIỆT NAM
9 ETHYL ACETAT ................180KG/THUY ..........SINGAPORE
10 XYLENE....................... 179KG/THUY.............. SINGAPORE

HÓA CHẤT CHO NGÀNH TẨY RỬA
STT TÊN HÓA CHẤT.......... QUY CÁCH/ĐÓNG GÓI........... XUẤT XỨ
1 HEC ...........................25KG/BAO................. VIỆT NAM
2 LAS..................... 210 KG/ THUY.................. VIỆT NAM
3 MUỐI - Na2SO4 ............50KG/BAO .................CHINA
4 NH4Cl ............................25KG/BAO....................... CHINA
5 NAOH 98%-99%............. 25KG/BAO................ TAIWAN, CHINA
6 JAVEL 10%................... 30KG/CAN ...................VIỆT NAM
7 H2O2......................... 30KG/CAN............ VIỆT NAM
8 BORAX (NGẬM 5H2O-10H2O).. 25KG/BAO.................... USA
9 FORMALIN 41% ............250KG/PHUY.............. CHINA / KOREA
10 Na2CO3 99% (SODA ASH LIGHT) 40KG/BAO........... CHINA

HÓA CHẤT DÀNH CHO NGÀNH XI MẠ
STT TÊN HÓA CHẤT QUY CÁCH/ĐÓNG GÓI XUẤT XỨ
1 ACID BORIC 25KG/BAO USA, RUSSIA
2 NAOH 98%-99% 25KG/BAO TAIWAN / CHINA
3 FORMALIN 41% 250KG/PHUY CHINA / KOREA
4 HCl 32% 25KG/ CAN VIỆT NAM
5 H2SO4 98% 30-40KG/CAN VIỆT NAM
6 H3PO4 85% 35KG/CAN KOREA /VIỆT NAM
7 HNO3 68% 35KG/CAN KOREA
8 HF 55% 25KG/CAN CHINA
9 NH4Cl 25KG/BAO CHINA

HÓA CHẤT DÀNH CHO DUNG MÔI
STT TÊN HÓA CHẤT QUY CÁCH/ĐÓNG GÓI XUẤT XỨ
1 TOLUEN (C7H8) 179KG/PHUY SINGAPORE
2 ETYL ACETAT 180KG/PHUY SINGAPORE
3 METANOL 163KG/PHUY A RAP, MALAYSIA
4 CỒN 90 (96-98-70) 30-200LIT/PHUY VIỆT NAM
5 XYLEN (C8H10) 173KG/PHUY SINGAPORE
6 BUTYL ACETAT 180 KG/PHUY TAIWAN
7 ACETON (C3H602) 150KG/PHUY TAIWAN
8 MEK (Methyl Ethyl keton) 165KG/PHUY SINGAPORE
9 DẦU ÔNG GIÀ (Cyclohexanone) 190KG/PHUY TAIWAN
10 MONO ETHYLEN GLYCOL 225-235KG/THUY INDO-MALAYSIA

HÓA CHẤT CHO NGÀNH PHÂN BÓN
STT TÊN HÓA CHẤT QUY CÁCH/ĐÓNG GÓI XUẤT XỨ
1 MKP 50KG/BAO CHINA
2 MAP 50KG/BAO CHINA
3 CuSO4 CHINA
4 ZnSO4 CHINA
5 FeSO4 CHINA
6 KNO3 CHINA
7 BORAX 25KG/BAO USA, SINGAPORE
8 ACID BORIC 25KG/BAO USA, LIÊN XÔ

HÓA CHẤT CHO NGÀNH BAO BÌ
STT TÊN HÓA CHẤT QUY CÁCH/ĐÓNG GÓI XUẤT XỨ
1 NaOH 99% 25KG/BAO CHINA
2 NaOH 98% 25KG/BAO TAIWAN
3 NaSiO3 (SILICAT) 30KG/BAO VIỆT NAM
4 BORAX (5H20- 10H20) 25KG/BAO USA
5 DẦU ÔNG GIÀ( Cyclohecxanone) 190KG/BAO TAIWAN

[COLOR="lime"]BÁC NÀO CẦN THÌ LIÊN HỆ VỚI EM NHÉ
HO DUC CUONG - BUSINESS MANAGER

.......................................................................................................
VU HOANG ENVIROMENT AND CHEMICALS TECHNOLOGY CO.,LTD
Add: 1108 No CT4A1 BAC LINH DAM - HOANG MAI DIST - HA NOI
Tel: (04) - 35402666
Fax: (04) - 36417588
HP: +84 916123090

Website: www.vuhoangco.com.vn[/COLOR]
 

Facebook

Thống kê diễn đàn

Threads
11,651
Messages
71,544
Members
55,783
Latest member
pdfkadeei
Back
Top