What's new

phương pháp Định lượng polyphenol tổng số theo phương pháp Folin – Denis?

hoa1990

New member
cho em hỏi về phương pháp Định lượng polyphenol tổng số theo phương pháp Folin – Denis? em xin cảm ơn.
 

Facebook

Top