hóa học điện phân. mời mọi người

nhokiudoi

Junior Member
Câu 2: Điện phân 200 ml dd CuSO4(dung dịch X) với điện cực trơ sau thời gian ngừng điện phân thì thấy khối lượng X giảm. Dung dịch sau điện phân tác dụng vừa đủ với 500ml dd BaCl2 0,3M tạo kết tủa trắng. Cho biết khối lượng riêng dung dịch CuSO4 là 1,25g/ml; sau điện phân lượng H2O bay hơi không đáng kể. Nồng độ mol/lít và nồng độ % dung dich CuSO4 trước điện phân là?
A. 0,35M, 8% B. 0,52, 10% C. 0,75M,9,6% D. 0,49M, 12%
Câu 3: Từ quặng pirit đồng CuFeS2, malachit Cu(OH)2.CuCO3, chancozit Cu2S người ta điều chế được đồng thô có độ tinh khiết 97 – 98%. Để thu được đồng tinh khiết 99,99% từ đồng thô, người ta dùng phương pháp điện phân dung dịch CuSO4 với
A. điện cực dương (anot) bằng đồng thô, điện cực âm (catot) bằng lá đồng tinh khiết.
B. điện cực dương (anot) bằng đồng thô, điện cực âm (catot) bằng than chì.
C. điện cực dương (anot) bằng đồng thô, điện cực âm (catot) bằng đồng thô.
D. điện cực dương (anot) bằng than chì, điện cực âm (catot) bằng đồng thô.
Câu 4: Khi điện phân dung dịch A có nồng độ nhỏ hơn 0,5 M người ta thấy độ pH của dung dịch tăng dần trong quá trình điện phân. Dung dịch A là (bình điện phân có điện cực trơ và có màng ngăn xốp)
A.dung dịch CuSO4 B. dung dịch NaCl C.dung dịch NaNO3 D.dung dịch Fe(NO3)2
Câu 5: Điện phân 200 ml dung dịch AgNO¬3 xM loãng bằng bình điện phân có điện cực trơ đến khi ở K bắt đầu thoát khí thì dừng lại ,để yên bình điện phân đến khối lượng k không đổi ,nhấc K rửa sạch làm khô rồi đem cân thấy khối lượng K tăng 2,16 gam so với ban đầu. Giá trị của x là
A.0,2 M B.0,05 M C.0,1M D.0,4M
:please::oops:
 

Facebook

Thống kê diễn đàn

Threads
12,995
Messages
72,869
Members
45,065
Latest member
Go88aa
Back
Top