What's new

Quy trình ứng dụng máy vi thao tác trên thú biến đổi gen làm thế nào?

ttnhut91

Member
vd: Để tạo 1 con chuột bạch từ 2 con chuột đen bố mẹ làm như thế nào?
Ai biết trả lời giúp mình với !:???:
 

Facebook

Top