What's new

zooplankton net (55 mcm) help...!!!11

tình hình là mình đang kiếm gấp cái vợt thu mẫu zooplankton mắt lưới 55 - 60 mcromet. ai biết chổ nào bán chỉ giùm mình với? nếu mà có bán vải may lưới không thôi cũng được. mình đang cần gấp. ai biết chỉ giúp mình với?
liên hệ: trinhdangmau@gmail.com
0948765483

thanks so much!
 

Similar threads

Facebook

Top